...

Om Månesten

Månesten

Køb smykker i månesten hos Nirbana!

Norsk månesten, også kaldet Larvikit, er kendt for at skærpe dine analytiske og rationelle evner og give dig magt over situationen. Den fremmer den spirituelle kontakt, skærper de mentale sanser og sammenføjer intellektuelle tanker med intuitiv og psykisk viden. Yderligere hjælper norsk månesten til klarlæggelse af mål og hjælper til at tiltrække tingene i den rigtige rækkefølge. Indenfor healing anvendes norsk månesten ved øjenlidelse, hjernelidelser, stress og bekymring. Netop denne sten og dens kræfter ønsker vi at sammensætte i et enkelt og unikt design, hvilket betyder at du kan tilegne dig et lækkert smykke eller armbånd med spirituelle kræfter. 

Hvor kommer månesten fra?

Hos Nirbana anvender vi primært Norsk månesten, som oprindeligt er at finde bl.a. i et stort område omkring Larvik i Norge. I Danmark findes stenen som ledeblok, hvilket vil sige sten som gennem tiden er blevet transporteret af is og senere aflejret. Alle sten har en bestemt mineralsammensætning, der afhænger af temperatur, tryk og mængden af grundstoffer, der var til stede for de millioner af år siden, stenen blev dannet. Nogle af disse sten er så karakteristiske, at man kan lokalisere dem til det sted, hvor de er dannet. Sådanne sten kaldes ledeblokke og er et vidnesbyrd om oprindelsessted, transportvej, transportmiddel og aflejringsmiljø. Dette er tilfældet med norsk månesten.

Udvindes fra magma-bjergarter!

Norsk månesten er en grovkornet magma-bjergart, hvis hovedbestanddel er labradoriserende (med blåt indre genskær) korn af alkalifeldspat (hovedmineral i plutoniske bjergarter).

Magma-bjergarter inddeles i vulkanske og plutoniske bjergarter. Vulkanske bjergarter dannes, når magmaer størkner hurtigt på eller nær jordoverfladen, dvs. ved lavt tryk. De er finkornede eller tætte og kan indeholde glas. Plutoniske bjergarter er størknet langsomt i større dybde og er fin- til grovkornede. Den mere detaljerede klassifikation og navngivning af vulkanske og plutoniske magma-bjergarter kan foretages på flere måder, fx ud fra indholdet af bjergartsdannende mineraler, dvs. den modale mineralsammensætning, eller på grundlag af bjergarternes kemiske sammensætning.

 

Kilder:
Denstoredanske.dk
Naturstyrelsen.dk
Stenguidens guide til sten, Anders Futtrup